— Bezpečnostní typy —

BIG GREEN EGG®BEZPEČNOSTNÍ TIPY

1. Buďte vždy velmi opatrní, když používáte horkou pec-gril Big Green Egg.

2. Vždy umístěte a používejte Vajíčko na bezpečném a rovném místě. Nepokládejte Vajíčko na svazích, nerovných površích nebo pod nízkými větvemi. Použijte zajišťovací kolečka na Vajíčko pro přesunutí do požadované polohy. Nepokoušejte se pohybovat s Vajíčko (gril, pec, udírnu) vaření nebo když je uhlí žhavé.

3. Táhněte, netlačte. Při pohybu Vajíčka (grilu, pece, udírny) v kovovém stojanu, položte obě ruce na stojan nebo tahač a táhněte Vajíčko za vámi. Netlačte ho před sebou. Stojan nebo tahač nejsou určeny k překonávání nerovného terénu, jako je štěrk nebo měkkého terénu. Vždy se ujistěte, že máte stabilní postoj a že máte pár rukou navíc pro případ potřeby.

4. Vyhněte se zpětnému průvanu nebo zpětného záběru. Jakmile Vajíčko (gril, pec, udírna) hoří, vždy nejprve pootevřete víko cca do výšky cca 5 cm a chvilku držte - to umožňuje příchozímu kyslíku vstupovat pomalu a pomáhá vyhnout se zpětnému vzplanutí. Dbejte zvýšené opatrnosti při otevírání horkého Vajíčka s uzavřenými otvory. Pokud vám šlehají plameny - zavřete víko a zavřete větrací otvory pro získání kontroly nad plamenem a buďte velmi opatrní při znovuotevření svého Vajíčka. Vždy je vhodné nosit ochranné rukavice a dávat pozor, abyste se neporanili.

5. Zvedejte rošt s kleštěmi na rošt. Použijte speciálně uzpůsobené kleště na rošt k chycení a zvednutí horkých roštů. Držte kleště tak, že jedna pacička svírá rošt ze spodu. Pokud se pokusíte uchopit rošt přímo ze shora, nebudete mít dostatek samonosné síly ho zvednout. Na litinové rošty užívejte zvedač litinových roštů.

6. Nepokoušejte se odstranit nebo upravit topeniště, když je horké, nebo obsahuje jakékoli teplé uhlí a nepokoušejte se odstranit žhavé uhlí z Fireboxu. Vnitřní keramika zůstane horká po dlouhou dobu. Zacházejte s ní opatrně.

7. Nedívej se dolů horním otvorem, když je Vajíčko (gril, pec, udírna) v provozu, nebo v případě, že uhlí hoří. To je nebezpečné chování. Horký vzduch může ožehnout nebo připálit a způsobit zranění.

8. Buďte opatrní, když se dotýkáte vnějšího pláště Vajíčka. Vnější povrch je po delším používání horký. Vždy mějte děti, domácí zvířata a hořlavé předměty vzdálené od vašeho Vajíčka (grilu, pece, udírny).

9. Nepokoušejte se vařit bez patentovaného víceúčelového kovového komínku. Vaše Vajíčko (gril, pec, udírna) se bude dostávat velmi rychle na velmi vysoké teploty a nemůžete pohodlně ovládat teplotu bez komínku na svém místě.

10. Mějte patentovanou kovovou mřížku na spodních dvířkách uzavřenou, aby se zabránilo nebezpečí požáru. Tím se minimalizují jakékoliv jiskry nebo žhavé uhlíky, které by mohly vypadnout spodními dvířky. Nepokládejte Vajíčko v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou listy nebo jiné vznětlivé věci.

11. Buďte velmi opatrní při manipulaci a vyjímání horkých povrchů. Včetně grilovacího roštu, Pizza stojanu nebo pizza pečícího kamene z Vašeho Vajíčka (grilu, pece, udírny). Keramika bude extrémně horká. Dbejte na to, abyste je umístili někam, kde nemohou nikoho spálit nebo přijít do styku s hořlavým povrchem. Vždy používejte ochranné rukavice a pomocné nástroje, aby se zabránilo popálení. Buďte velmi opatrní a nepouštějte děti, domácí mazlíčky ani oblečení k Vajíčku, když je v provozu.

12. Nikdy nepoužívejte vodu k uhašení svého (grilu, pece, udírny). Jednoduše zavřete oba větrací otvory a Vajíčko vyhasne samo.

13. Nepoužívejte kapalné podpalovače nebo jiné hořlavé kapaliny. Big Green Egg přírodní kusové dřevěné uhlí se snadno rozpálí při použití přírodního podpalovače nebo elektrického podpalovače a dosahuje nejlepších výsledků. Nikdy nepoužívejte dřevěné, kapalné podpalovače nebo jakékoliv hořlavé kapaliny ve vašem Vajíčku (grilu, peci, udírně) mohlo znamenat ztrátu záruky.

14. Nepokládejte Vajíčko (gril, pec, udírnu) přímo na dřevěný povrch nebo na nebo do blízkosti hořlavých povrchů. V dolní části keramiky se při používání nakumuluje podstatné teplo a může způsobit hoření, pokud je Vajíčko umístěno přímo na nebo v blízkosti jakéhokoliv hořlavého materiálu. Vajíčko je určeno pro použití v kovovém stojanu nebo na kovových nožičkách ve stole s otvorem umožňujícím proudění vzduchu pod Vajíčkem. Pro maximální tepelnou izolaci můžete použít i betonový blok nebo dlaždice v kombinaci s kovovými nožičkami do stolu. Vždy zavřete plně oba otvory po vaření.

15. Buďte si vědomi nebezpečí požáru. Nenechávejte hořící Vajíčko (gril, pec, udírnu) s otevřeným víkem, pokud tak je, bez dozoru. Buďte si vědomi suchého listí, dekorací a jiných hořlavých materiálů, které mohou být v blízkosti Vajíčka, když je v provozu, neboť mohou představovat nebezpečí požáru, pokud by se dostaly do styku s horkým uhlím nebo jiskrou.

16. Uvědomte si, že lokální úřady mohou mít určené vzdálenosti pro umístění jakéhokoliv venkovního vařiče u budov nebo mohou omezit venkovní oheň v období sucha a požárů.

17. Nepokoušejte se rozpalovat nebo použít Vajíčko (gril, pec, udírnu) v interiéru bez dostatečné ventilace. Pro vnitřní použití se doporučuje pouze pro komerční využití v souladu se stavebními, kde jsou přítomny ventilace a hasicí.

18. Nepokoušejte se rozpalovat nebo použít Vajíčko (gril, pec, udírnu) v blízkosti staveb nebo skladovacích prostor, které mohou obsahovat hořlavé materiály. Vajíčko je velmi bezpečný a nehrozí nebezpečí při používání určeným způsobem a podle bezpečnostních pokynů a bude sloužit mnoho let bez problémů a s velkým požitkem. Je uživatelskou povinností udržovat bezpečný provoz Vajíčka a vykonávat přiměřené standardy péče po celou dobu. Buďte vždy velmi opatrní, když zapalujete uhlí, manipulujete s horkým uhlím nebo s horkým příslušenstvím na vaření.

© Copyright BIG GREEN EGG. All rights reserved.